Współczesne Systemy Transportowe - Modern Transport Systems

Scientific and technical journal Modern Transport Systems - Współczesne Systemy Transportowe

ISSN 2449-7851
Price 25 zł netto

 

Editor in-chief:

Dorota Bartoszek-Majewska
e-mail: dorota.bartoszek@wst.com.pl

deputy editor in-chief: Grzegorz Peruń

Secretaryi:
Anita Bielawska
anita.bielawska@wst.com.pl

Cooperation
Piotr Kazimierowski

Publishing director
Karol Trzoński
karol.trzonski@wst.com.pl

Scientific Board
dr inż. Andrzej Cholewa
prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – przewodniczący Komitetu Transportu PAN
dr inż. arch. Andrzej Grzybowski, prof. nzw. w WST w Katowicach
prof. Inga Kalasova – University of Žilina
dr hab. inż. Kazimierz Kłosek , prof. nzw. w WST w Katowicach
dr hab. inż. Jerzy Mikulski, prof. nzw. w WST w Katowicach
dr Aleksander Ostenda – Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
dr inż. Zbigniew Pietrzykowski – Akademia Morska w Szczecinie
prof. Karol Ràstočny – Univesity of Žilina
prof. dr hab. Inż. Zbigniew Łukasik – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
dr hab. Jacek Skorupski, prof. nzw. w Politechnice Warszawskiej
Laimute Sladkeviciene – Vilnius College of Technologies and Desing
prof. dr Wiesław Starowicz – Politechnika Krakowska
mgr Magdalena Wierzbik – Strońska  - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
dr hab. inż. Krzysztof Stypuła, prof. nzw. w Politechnice Krakowskiej
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło – Politechnika Wrocławska
dr hab. Robert Tomanek, prof. nzw. na Uniwersytecie Ekonomicznym
dr Adam Wielądek
Zbigniew Szafrański

 

Współczesne Systemy Transportowe 1(2)/2016

WST 1(2)/2016

 

Współczesne Systemy Transportowe 1(2)/2016
ISSN: 2449-7851
Cena: 25 zł netto

 

...show more

Współczesne Systemy Transportowe 1/2015

WST 1/2015


Współczesne Systemy Transportowe 1/2015 (Modern Transport Systems 1/2015)
ISSN 2449-7851
Price 25 zł netto

 

 

 

 

...show more