Arts - Sztuki

Sztuki. czasopismo o sztukach nieczystych  (ISSN 2392-1390)

Sztuki (Arts) Art is a peer-reviewed scientific and artistic journal of the Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts of the University of Technology in Katowice. 

 

Editor-in-Chief: dr hab. Sylwia Romecka-Dymek, prof.WST sylwia.romecka@wst.com.pl

Scientific board: prof. Irmina Aksamitowska; prof. Liliana Kulka, dr hab. Ernest Zawada, dr inż. Monika Bogusławska-Bączek; dr hab. Sylwia Romecka-Dymek, prof.WST; mgr Barbara Górska, mgr Magdalena Duraj, mgr Dominika Bułaczyńska, mgr Renata Kujawa

 

Reviwers in 2015:

dr hab. Anna Miarka, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, Łodź
dr hab. Monika Kostrzewa, prof. UAM,  Uniwersytet Adama Mickiewicza,  Poznań
dr hab. Sylwia Romecka-Dymek, prof. WST, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

 

Journal edited in cooperatrion with the Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts of the University of Technology in Katowice

Publisher University of Technology in Katowice Press
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Wydawnictwo
ul. Rolna 43, 40-555 Katowice

 

Sztuki. Czasopismo o sztukach nieczystych nr 2/2016

Sztuki. Czasopismo o sztukach nieczystych 2/2016


Sztuki.Czasopismo o sztukach nieczystych nr 2/2016
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
ISSN 2392-1390
 

...show more

Sztuki. Czasopismo o sztukach nieczystych nr 1/2015

Sztuki. Czasopismo o sztukach nieczystych 1/2015

Sztuki.Czasopismo o sztukach nieczystych nr 1/2015
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
ISSN 2392-1390
Cena: 50 zł

...show more